Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz

Video

Pogoda Nowy Sącz

Facebook

Zgłoszenia do Super OeS

...startujemy z zapisami...

Super OeS 28.08.2016.

zapisy prosimy przesyłać do dnia 26.08.2016 na adres: zapisy@apns.pl lub składać osobiście w siedzibie AP na załączonym formularzu (w załączeniu), wg regulaminu uzupełniającego. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem  ramowym KJS PZM. Wpisowe prosimy opłacać po potwierdzeniu zgłoszenia.

Sponsorzy: