Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz

Video

Pogoda Nowy Sącz

Facebook

Zapisy Super OeS 2017

3.3. Procedura zgłoszeń

3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w Super OeS musi wypełnione zgłoszenie przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w biurze do dnia 6.10.2017r do godz.16, lub na adres e-mail: zapisy@apns.pl

3.3.3. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika.

Dokumenty:

Karta zgłoszeń

Mapka trasy

Regulamin uzupełniający

LISTA ZGŁOSZEŃ

WYNIKI SUPER OES 2017 O PUCHAR FIRMY NEWAG:

WYNIKI KLASA GOŚĆ

WYNIKI GENERALKA

Sponsorzy: