Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz

Video

Pogoda Nowy Sącz

Facebook

Mikołajkowy Rajd Samochodów Terenowych

Regulamin samochody

Regulamin motocykle

Informacje:

Dyrektor Rajdu  - Szczepan Żmuda 604 322212

Wpisowe w wysokości j.n. prosimy dokonywać na konto AP

Samochody 300 PLN,

UTV (SSV) – 200 PLN,

Quady i motocykle odpowiednio: 150PLN

Nr konta: 91 1050 1722 1000 0090 3014 8994

Podział na klasy

 

Podział na klasy

 
Ustala się następujący podział na klasy/grupy (patrz załączniki);

-       Samochody:

I.      Turystyczna (na warunkach T3)

II.      Sportowa (na warunkach  T2)

III.     Super Sportowa (na warunkach T1)

-        UTV (SSV)

-        Gość (zawodnicy z licencją rajdową)

-        Motocykle

-        Quady

I.        2x4

II.       4x4


Udział załóg w poszczególnych klasach jest deklarowany w zgłoszeniu przez uczestnika i weryfikowany przez organizatora na BK-1. Grupy wg powyższego podziału zostaną utworzone przy minimalnej frekwencji 5 uczestników w danej grupie – w innym przypadku organizator zastrzega sobie łączenie „do wyższej”

Harmonogram czasowy:

 

16.11.2015

0:00

Otwarcie listy zgłoszeń

04.12.2015

12:00

Zamknięcie listy zgłoszeń

04.12.2015

20:00

Publikacja listy zgłoszeń

05.12.2015 – Pierwszy dzień imprezy (sobota)

7:00 – 9:00

Odbiór administracyjny

Biuro imprezy – Automobilklub Podkarpacki

33-300 Nowy Sącz ul. Ogrodowa 12a

7:15 – 9:30

Badanie Kontrolne

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów APNS

33-300 Nowy Sącz ul. Ogrodowa 12a

9:35

ZSS

Pierwsze posiedzenie ZSS

33-300 Nowy Sącz ul. Ogrodowa 12a

10:00

LISTA

Publikacja załóg dopuszczonych do startu w Etapie 1

Biuro APNS oraz baza polowa MPK Ogrodowa (za wałem)

10:00

ODPRAWA

Obowiązkowa odprawa załóg

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

10:15

ZAPOZNANIE

Zapoznanie uczestników z trasą imprezy

(przejazd w kolumnie za organizatorem)

11:00

START

Start do 1 etapu imprezy – sekcja 1

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

14:00

START

Start do 1 etapu imprezy – sekcja 2

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

17:00

START

Start do 1 etapu imprezy – sekcja 3

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

20:00

LISTA

Publikacja listy startowej do Etapu 2

Publikacja klasyfikacji prowizorycznej po Etapie 1

Biuro APNS oraz baza polowa MPK Ogrodowa (za wałem)

06.12.2015 – Drugi dzień imprezy (niedziela)

9:00

START

Start do 2 Etapu imprezy – sekcja 1

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

12:00

START

Start do 2 Etapu imprezy – sekcja 2

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

15:00

META

Meta imprezy – publikacja klasyfikacji prowizorycznej

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

15:30

CEREMONIA

Zakończenie imprezy, publikacja klasyfikacji końcowej

 – wręczenie pucharów/nagród/dyplomów

Baza polowa – zatoczka MPK ul. Ogrodowa (za wałem)

 

 

Sponsorzy: