Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz

Video

Pogoda Nowy Sącz

Facebook

Trening klubowy 2016

Serdecznie zapraszamy klubowiczów AP do składania zgłoszeń do dnia 17.06.2016 mailowo na adres: biuro@apns.pl lub osobiście w siedzibie klubu. Weryfikacja zgłoszeń wg aktywności oraz opłaconej składki klubowej odbędzie się do 18.06.2016. Pojemność trasy wynosi 25 załóg, w pierwszej kolejności zgłoszenia przyjmujemy od członków AP, pozostałe miejsca przeznaczone będą dla Gości (ok 10 miejsc), wpisowe w klasie „GOSĆ” wynosić będzie 50,00 zł.

 Planujemy zorganizować trening techniczny, następnie po nim ustawiona zostanie próba sprawnościowa  - przejazd zapoznawczy oraz przejazdy  z pomiarem czasu. Zakończenie planowane jest na godz 15.00.

 

 

Zebranie organizacyjne w sprawie treningu odbędzie się 9.06.2016 o godz.18.00 w siedzibie AP, zapraszamy naszych klubowiczów do uczestnictwa

Sponsorzy: